Kontakt oss

Tittel på innlegg og abstract på 150-200 ord sendes margrethe.stang@ntnu.no innen 1. februar 2018. Skriv gjerne hvilken sesjon du mener innlegget ditt passer særlig godt inn i.